Klub Slavia-skoky do vody

www.skokydovodypraha.cz

Jan Záruba

+420 602 327 268

                   

Kazašská 1428/2

101 00 Praha 10