Orgány spolku

Představenstvo Sportoního klubu Slavia Praha spolek

Předseda představenstva

Jiří Vrba

Místopředsedové představenstva

Josef Šrámek, Josef Mixa 

Členové představenstva

Ladislav Adamec, Michal Blahovec, Jiří Huptych, Ladislav Kňákal, Daniel Kolman, Petr Pína, Matěj Rázga, Ondřej Tůma

Kontrolní komise Sportovního klubu Slavia Praha

Předseda kontrolní komise

Jan Chmelík

Členové kontrolní komise

Petra Freislerová, Daniel Piterák